Uchiha Madara Tobi Obito

Naruto Shippuden Sharingan and Rinnegan

Naruto Shippuden Sharingan and Rinnegan....

Naruto Shippuden Tobi and Madara

Naruto Shippuden Tobi and Madara....

Obito Uchiha Tobi

Obito Uchiha Tobi....

Obito and Madara Uchiha

Obito and Madara Uchiha....

Naruto Obito Uchiha Tobi

Naruto Obito Uchiha Tobi....

Obito and Madara Uchiha

Obito and Madara Uchiha....

Obito and Madara Uchiha

Obito and Madara Uchiha....

Naruto Tobi Madara Uchiha

Naruto Tobi Madara Uchiha....

Obito and Madara Uchiha

Obito and Madara Uchiha....

Naruto Shippuden Tobi

Naruto Shippuden Tobi....

Obito Uchiha

Obito Uchiha....

Madara Uchiha

Madara Uchiha....

Obito Uchiha Tobi

Obito Uchiha Tobi....

Naruto Shippuden Madara Uchiha

Naruto Shippuden Madara Uchiha....

Obito and Madara Uchiha

Obito and Madara Uchiha....